اوراقی از دفتر حیات مدرسه (سلطانیه) چهارباغ در دوران معاصر (از دریچه اسناد و موقوفات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکترای تاریخ از دانشگاه اصفهان. اصفهان پژوه

چکیده

مدرسه چهارباغ اصفهان که یکی از مدارس ساخته شده توسط شاه سلطان حسین صفوی است که دارای اهمیت ویژه‌ای در میان مدارس همتای خود و نیز در میان سایر ابنیه شهر است. این ویژگی تاریخ متفاوتی را هم برای مدرسه رقم زده است. در مقاله حاضر کوشش شده است با مراجعه به چند بسته سند و وقف‌نامه، که از سازمان اسناد ملی گرفته شده است، گوشه‌هایی از تاریخ معاصر این مدرسه در دوران قاجار و پهلوی به روشنایی آمده و بازنویسی گردد. در میان نکات گفته شده در اسناد، اطلاعاتی به دست آمد که در هیچ یک از کتب تاریخی ذکری از آنها نشده است.

کلیدواژه‌ها