بررسی تأثیر واعظان مجالس حسینی بر ایجاد وقف در گسترش مراکز خدمات درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

مجالس عزاداری حسینی  در طول تاریخ علاوه بر زنده نگه داشتن حماسه عاشورا، منشأ تحولات فرهنگی سیاسی اجتماعی زیادی گشته است که نمونه بارز آن در بُعد سیاسی، تبیین اهداف نهضت امام خمینی در مقابله با حکومت پهلوی و در نهایت سرنگونی آن رژیم سفاک بود.
در بُعد فرهنگی اجتماعی نیز این مجالس توانست منشأ خدمات زیادی به جامعه شود بخصوص در زمانی که وعاظ دانشمند و آینده نگر سکان‌دار این عرصه می‌شدند تحولات چشم‌گیری را در این زمینه رقم می‌زدند.
در شهر اصفهان در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی واعظان بسیاری فعال بودند که توانستند علاوه بر فعالیت‌های علمی و سیاسی، در راستای ایجاد موقوفات جهت احداث بیمارستان و مراکز خدمات درمانی همت بگمارند و مراکزی ایجاد کنند که همچنان نیز مردم این شهر از خدمات آن، بهره برند.
بررسی ویژگی‌های شخصیتی ایشان و چگونگی ترویج و تشویق مردم جهت ایجاد موقوفه و توسعه مراکز خدمات درمانی در این شهر موضوع اصلی این مقاله است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، منابع مصاحبه‌ای و مشاهدات میدانی تدوین گردیده است. احداث بیمارستان‌های خورشید، عسگریه، امام موسی کاظم، حضرت زهرای مرضیه، بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین و.. حاصل زحمات این بزرگواران است که در این مقاله به تبیین این امر پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها