معرفی و بررسی وقفنامه‌ حاج حسن ملک‌التجار اراکی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکترای تاریخ ایران در دوره اسلامی

چکیده

سلطان‌آباد یا اراک امروزی شهری جدیدالتأسیس در دوره قاجار است که در سال 1231ق. به دست یوسف‌خان گرجی ساخته شد، از همین روست که وقف در این شهر قدمت دیرینه‌ای ندارد. بر طبق اطلاعات موجود تاریخ نخستین رقبات وقفی در این شهر به دهه 80 قرن 13 هجری قمری می رسد. یکی از این رقبات مدرسة آقا ضیاء است که به عنوان دومین مدرسة علمیة اراک در سال 1287ق. توسط حاج حسن ملک‌التجار احداث و وقف شد. وی به منظور تأمین هزینه های این مدرسه در سال 1322ق. تعدادی از املاک و مستغلات خود در داخل و حومة شهر اراک را وقف کرد و بخش اعظم عواید آن را به مدرسة آقا ضیاء اختصاص داد. مقاله حاضر حاصل بازخوانی و بررسی محتوایی این وقفنامه می باشد.

کلیدواژه‌ها