بررسی کارکردهای سیاسی نهاد وقف در ایجاد تمدن نوین اسلامی با تأکید بر دیدگاه های مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد و طلبه سطح سه حوزه علمیه قم. ایران

2 دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی. دانشگاه بوعلی سینا همدان. ایران.

چکیده

نظریه ایجاد تمدن اسلامی، از نظریات جدیدی است که بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در میان اندیشمندان اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفت و گه گاه در مجامع علمی- اسلامی، سخن از ضرورت برنامه‌ریزی، برای نیل به این مقصود به میان می‌آید.
امروزه و پس از تجربه‌های مختلف جهان اسلام، همچون ایجاد کنفرانس سران کشورهای اسلامی، جنبش بهار عربی و موضوعات مختلفی همچون فلسطین و مسائل مختلف دیگر، ضرورت تبیین راه‌کارهای ایجاد تمدن نوین اسلامی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. در این بین مطالعه دقیق اندیشه مقام معظم رهبری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازان تمدن نوین اسلامی بسیار حائز اهمیت است.
از طرفی با مطالعه تمدنی جهان اسلام، درمی‌یابیم که یکی از نهادهای تمدن ساز تأثیرگذار در طول تاریخ بشریت و بخصوص در طول تاریخ اسلام، نهاد وقف می‌باشد که با توجه به ظرفیت‌های شگرف این نهاد، تأثیرگذاری بسیاری، افزون بر مباحث اقتصادی و فرهنگی در وجوه سیاسی داشته و دارد.
سؤال اصلی این پژوهش آن است که نهاد وقف چگونه می‌تواند در اصول سیاسی تمدن نوین اسلامی که در اندیشه تمدنی مقام معظم رهبری تبیین شده است، تأثیرگذار باشد؟ ضرورت به‌کارگیری نهاد وقف در مشروعیت‌یابی تمدن نوین اسلامی، ایجاد حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه، رهبری واحد جهان اسلام  و تقریب مذاهب اسلامی از نتایج این پژوهش به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها