کارکردهای اجتماعی و فرهنگی وقف در شهر نیشابور

دوره 30، بهار 1401، شهریور 1402

علی اصغر چاهیان بروجنی


معرفی و بررسی وقفنامه‌ حاج حسن ملک‌التجار اراکی

دوره 29، زمستان 1400، تیر 1402

مرضیه مرتضوی قصاب ساریی


وضعیت حقوقی وقف منقطع‎الاول

دوره 29، تابستان 1400، شهریور 1400، صفحه 5-16

داریوش کیوانی هفشجانی


بررسی آب‌انبارهای وقفی تهران دوره قاجاریه

دوره 29، تابستان 1400، شهریور 1400، صفحه 17-34

نسرین شهریوری


استفتائات

دوره 24، پاییز و زمستان 1395، اسفند 1395